HYPERACUSIS CENTRAL

Hyperacusis op de ASHA-conferentie (2023)

door | nov 28, 2023 | Onderzoek | 0 Reacties

Professor Jahn was uitgenodigd om over hyperacusis te spreken op de American Speech-Language-Hearing Association- (Amerikaanse Spraak-Taal-Gehoor-Associatie; ASHA) conventie in Boston (15-18 november). ASHA is de belangrijkste professionele, wetenschappelijke en accreditatie-vereniging voor audiologen en spraak-taal-pathologen in de Verenigde Staten (VS). De conventie brengt ongeveer 15.000 clinici, wetenschappers en studenten samen voor sessies over het nieuwste onderzoek, klinische vaardigheden en technieken op het gebied van communicatiewetenschappen en -stoornissen. Klik op deze links voor meer informatie over ASHA (https://www.asha.org) en de jaarlijkse conventie (https://convention.asha.org).

De presentatie van professor Jahn ging vooral in op het gebrek aan een consensusdefinitie, gevoelige diagnostische hulpmiddelen en gestandaardiseerde klinische protocollen voor hyperacusis. Ze lichtte dit punt toe door gegevens te bespreken uit haar recente publicatie waarin ze meer dan 100 audiologen uit de hele VS ondervroeg om inzicht te krijgen in hun huidige kennis en klinische protocollen rondom de diagnose en behandeling van hyperacusis (Jahn en Koach, 2023). Uit dat onderzoek bleek dat de definities van hyperacusis en de klinische praktijkpatronen van Amerikaanse audiologen sterk uiteenlopen. De audiologen rapporteerden verschillende barrières voor effectief klinisch beheer van hyperacusis, waaronder een gebrek aan opleiding en training, tijdsdruk, een slechte vergoeding voor klinische diensten met betrekking tot hyperacusis* en een lage gevoeligheid/specificiteit van de beschikbare diagnostische instrumenten.

Professor Jahn legde uit hoe we beter gebruik kunnen maken van de klinische hulpmiddelen die nu beschikbaar zijn in afwachting van de ontwikkeling van gevoeligere biomarkers voor hyperacusis. Ze benadrukte het belang van klinische interviews voor patiënten die geen testen met geluid kunnen verdragen. Daarbij liet ze voorlopige gegevens zien van een recent kwalitatief onderzoek naar noxacusis (pijnhyperacusis), zodat de aanwezigen meer konden begrijpen over hoe het voelt om te leven met door pijn dat uitgelokt wordt door lawaai. Ze gebruikte directe (anonieme) citaten van mensen met noxacusis om te benadrukken dat sommige patiënten geluidstesten niet kunnen verdragen en dat ze niet onder druk gezet moeten worden om door te gaan met deze testen gezien het gebrek aan gevoelige diagnostische criteria. Tot slot liet ze gegevens uit verschillende onderzoeken zien om te benadrukken dat de resultaten van luidheidperceptietests (bijvoorbeeld het meten van de tolerantiegrens voor geluid, en luidheidsgroei) aanzienlijk variëren tussen mensen met en zonder hyperacusis (Sheldrake et al., 2015; Jahn et al., 2022), waarbij ze iedereen eraan herinnerde dat luidheidperceptietests op zichzelf niet gevoelig zijn voor de aan- of afwezigheid van hyperacusis.

Vier citaten van patiënten gebruikt door professor Jahn tijdens haar presentatie

De vier citaten in het Nederlands:

  • Wees voorzichtig met geluidstesten. Geloof ons wanneer we zeggen dat deze testen ons pijn doen.
  • Alle onderzoeken moeten met de grootste zorg worden uitgevoerd bij patiënten die aangeven dat ze pijnhypacusis hebben.
  • Het (pijnhyperacusis) uit zich vaak als een vertraagde brandende pijn, en het kan uren duren voordat het zich manifesteert… zelfs wanneer een geluid onschuldig lijkt, is het dat misschien niet en weet je het pas als het te laat is.
  • Zelfs stille geluiden, zoals zachtjes praten, kunnen een blijvende en nadelige invloed hebben op mensen met pijnhyeracusis. Inzicht in de mogelijkheid van blijvende verslechtering zou onze zorg en levenskwaliteit enorm verbeteren.

Professor Jahn was dankbaar voor de kans om haar werk op het gebied van hyperacusis, en in het bijzonder noxacusis, te delen met haar collega’s op de ASHA-conventie. Op de conventie ontving ze ook de “Early Career Contributions in Research Award”, wat aantoont dat haar werk rond hyperacusis werk erkend en gewaardeerd door anderen in het domein. Hoewel het niet gerelateerd aan hyperacusis is, presenteerde Karlee Doak, lid van het Neuroaudiology Lab, ook een onderzoeksposter over gendergerelateerde vooroordelen op het gebied van communicatiewetenschappen en -stoornissen, en ze won de Audiology/Hearing Science Research Travel Award. Karlee en Dr. Jahn staan hieronder op de foto voor Karlee’s poster.

Professor Jahn en haar studente Karlee

Het huidige onderzoek in het lab van professor Jahn richt zich op verschillende onderwerpen met betrekking tot hyperacusis. Ze ontving onlangs een beurs van het Amerikaanse Department of Defense Congressionally Directed Medical Research Program om biomarkers van hyperacusis bij autisme te bestuderen. Hoewel de autismestudie zich meer richt op luidheidhyperacusis, zet professor Jahn haar kwalitatieve werk over noxacusis verder met als doel studies te ontwerpen om de onderliggende mechanismen beter te karakteriseren, zonder gebruik te maken van geluidsprikkels. Ze onderhoudt ook een onderzoekslijn naar cochleaire implantaten, waarbij ze ernaar streeft de apparaten te verbeteren door ze aan te passen aan de unieke behoeften van individuele patiënten.

Referenties

Jahn, K.N., Koach, C.E. (2023). Hyperacusis diagnosis and management in the United States: Clinical audiology practice patterns. American Journal of Audiology, 1-12. https://doi.org/10.1044/2023_AJA-23-00118  

Sheldrake, J., Diehl, P.U., Schaette, R. (2015). Audiometric characteristics of hyperacusis patients. Frontiers in Neurology, 6, 105. https://doi.org/10.3389/fneur.2015.00105 

Jahn, K.N., Hancock, K.E., Maison, S.F., Polley, D.B. (2022). Estimated cochlear neural degeneration is associated with loudness hypersensitivity in individuals with normal audiograms. Journal of the Acoustical Society of America, 2, 064403. https://doi.org/10.1121/10.0011694 

*Dit onderzoek ging specifiek over audiologen in de VS, waar de gezondheidszorg en terugbetalingen anders werken dan in België en Nederland.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *