HYPERACUSIS CENTRAL

Om oss

Hyperacusis Centrals uppdragsbeskrivning:

Vi ökar medvetenheten om hyperakusi och associerade örontillstånd genom kreativa tillvägagångssätt på en mängd olika digitala plattformar och främjar donationer som kanaliseras till enheter som finansierar innovativ medicinsk forskning.

Vision:

Att reformera allmänhetens uppfattning om hyperakusi och uttrycka de drabbades behov, för att underlätta nödvändig anpassning inom olika sektorer för dem som lider av tillståndet.