HYPERACUSIS CENTRAL

Vad är Hyperacusis Central?

Vi ökar medvetenheten om hyperakusi och associerade örontillstånd genom kreativa tillvägagångssätt på en mängd olika digitala plattformar och främjar donationer som kanaliseras till enheter som finansierar innovativ medicinsk forskning.