HYPERACUSIS CENTRAL

Spelar gener någon roll vid hyperakusi?

Under de senaste två åren har forskare identifierat möjliga gener som kan vara associerade med hyperakusi. Vi kommer att sammanfatta dessa gener här och uppdatera listan när nya upptäckter görs.

GJB2

Forskare har upptäckt att mutationer i GJB2-genen kan orsaka ”hyperakusi-liknande ljudöverkänslighet”. Författarna föreslår att bärare av denna genetiska mutation bör vara försiktiga vid daglig exponering för buller (Liu et al., 2023).

ANK2

Tolv patienter med kronisk tinnitus och sällsynta varianter i ANK2-genen led alla av någon grad av hyperakusi. 75 % av dessa patienter hade en THS-GÜF-poäng som var högre än 18, vilket tyder på att de upplever höga nivåer av auditiv överkänslighet (Martin-Lagos et al., 2024).

FOXG1

Barn med FOXG1 syndrom (FS) lider ofta av hyperakusi. Med stöd av ett anslag från Hyperacusis Research undersöker forskare kopplingen mellan FOXG1-mutationen och hyperakusi.