HYPERACUSIS CENTRAL

Vad är hyperakusi?

Hyperakusi är en reducerad tolerans för ljud. Liksom tinnitus är hyperakusi ett symtom, inte en sjukdom. Forskning från 2014 skiljer mellan fyra olika typer av hyperakusi:

  • Smärthyperakusi (noxacusis): Den drabbade upplever fysisk smärta i sina öron och omgivande områden från ljud med en mycket lägre volym än den genomsnittliga personen. Den normala tröskeln för smärta från ljud är mellan 120-140 dB. Smärtan beskrivs vanligtvis som huggande, brännande, bultande eller en molande känsla.
  • Högljuddhetshyperakusi: Den drabbade upplever olika ljud som mycket starkare jämfört med personer med normal hörsel.
  • Irritationshyperakusi: Den drabbade upplever en negativ känslomässig reaktion på ljud.
  • Rädslohyperakusi: Den drabbade upplever en negativ respons till följd av vissa ljud, vilket kan få personen att undvika situationer där dessa ljud är närvarande.

Du kan läsa en mer detaljerad artikel om dessa underkategorier.