HYPERACUSIS CENTRAL

Vetenskaplig rådgivare

Dr Kelly N. Jahn är biträdande lektor i tal, språk och hörsel vid School of Behavioral and Brain Sciences. Hennes forskningsprogram kombinerar beteende- och neuroradiologi-tekniker för att förstå hur den auditiva perceptionen förändras under hela livet och som en följd av hörselnedsättning. Det yttersta målet med hennes arbete är att utveckla nya kliniska verktyg och behandlingar för hörselnedsättning. Hennes arbete spänner över ett brett spektrum av ämnen inom audiologi och auditiv neurovetenskap, men hon brinner särskilt för att förbättra resultaten för barn och vuxna som har hyperakusi och de som använder cochleaimplantat.

Dr Jahn har en Bachelor of Science i psykologi och en Bachelor of Arts i kommunikationsvetenskap, med biämnen i neurovetenskap och kognitionsvetenskap, från University of Connecticut. Hon har en AuD-examen (Doctor of Audiology) från Vanderbilt University School of Medicine och en PhD-examen (Doctor of Philosophy) i tal- och hörselvetenskap från University of Washington. Hon genomförde en postdoktoral forskarutbildning vid Harvard Medical School och Massachusetts Eye and Ear. Dr Jahn är en statligt licensierad och ASHA-certifierad (CCC-A) audiolog.